KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BYTOMIU GRZEGORZ SIWY

Wierzyciel

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji.

Jednocześnie komornik informuje, że wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. W celu usprawnienia przebiegu postępowania wierzyciel do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien dołączyć dane dłużnika: PESEL, NIP, imiona rodziców W przypadku osób prawnych; KRS, REGON.

Komornik informuje jednocześnie, iż wierzyciel jest zobowiązany do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może w oparciu o art. 8012 k.p.c zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem wskazując: „Zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Grzegorzowi Siwemu Kancelaria komornicza nr X poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 8012 kodeksu postępowania cywilnego“.

Skontaktuj się z nami!

Niniejsza strona powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klauzula informacyjna RODO dostępna tutaj.